ขอเชิญเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3


📢 📢  ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3

✨ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

✨สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ )

📍สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
(ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า อัคคีภัย)

📍สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

📍สถานีที่ 3 ชราแลนด์ดินแดนผู้สูงอายุ
เรียนรู้การอยู่ร่วมและการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการเป็นนวัตกร


เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ในระดับอนุบาล3 – ประถมศึกษาปีที่ 3

📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)– ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ –