อบรมศึกษาเรียนรู้
CFHD 500 พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ภาคปกติ


ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้
CFHD 500 พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ภาคปกติ
เรียนทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 8 สิงหาคม – 22 กันยายน 2565

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602-10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)