อบรมศึกษาเรียนรู้ ดคพม 513 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ ภาคพิเศษ


ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้ ดคพม 513 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ ภาคพิเศษ
เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 6 สิงหาคม – 17 กันยายน 2565

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602-10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)