อบรมศึกษาเรียนรู้
ดคพม 500 พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ภาคพิเศษ


ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมศึกษาเรียนรู้
ดคพม 500 พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ภาคพิเศษ
เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 7 สิงหาคม -18 กันยายน 2565

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602-10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)