ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 7/2565


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 7/2565
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.
หัวข้อ “บทบาทของหมอนิตยากับการพัฒนาชุมชน”


วิทยากรโดย

  1. รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
    ที่ปรึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. อ.ดร.นุชนาฎ รักษี
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.ธีรตา ขำนอง
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นักวิชาการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Meeting ID: 912 8068 2965

Passcode: 2682565