ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการใช้แบบประเมินสติ สำหรับเด็ก 3-6 ปี


ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุมการใช้แบบประเมินสติ สำหรับเด็ก 3-6 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวินันดา 090-9730739

ลงทะเบียนผ่าน QR-CODE