เลี้ยงลูกอย่างไรให้พึ่งพาตนเองได้ในยุคดิจิตอล


Parenting Seminar
เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ
เสวนาตามประสาพ่อแม่
กับ รศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาครอบครัว
อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อ
“เลี้ยงลูกอย่างไรให้พึ่งพาตนเองได้ในยุคดิจิตอล”

พร้อมรับฟังแนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ตามกลุ่มประสบการณ์เพื่อค้นหาความถนัดเฉพาะบุคคลของ
Pachara Education Hub

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
เวลา 10:30-12:30
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนานาชาติ คิตามูระเฮ้าส์ ร่มเกล้า

สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
Line id panatdakitamura
📱 087-484-7887