อบรมอบรมออนไลน์ 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ


ขอเชิญชวน พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมอบรมออนไลน์
4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ
ครั้งที่ 4 : “สมดุลแห่งธรรมชาติ: ประจำเดือนกับสุขภาพสตรี”

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–11.00 น.
Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ 1417,
092-4145296 ในวันและเวลาราชการ