เชิญพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กพิเศษ รับฟังประสบการณ์ เรื่องเล่า การนำพาลูกคนพิเศษ ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเล็กจนเข้าสู่วัยรุ่น และที่สำคัญเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลใจตัวเอง


เชิญพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กพิเศษ รับฟังประสบการณ์ เรื่องเล่า การนำพาลูกคนพิเศษตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเล็กจนเข้าสู่วัยรุ่น และที่สำคัญเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลใจตัวเอง

โดย อ ชรรินชร เสถียร ผู้เขียนหนังสือ ลูกแม่ฉัน การเดินทางสู่อิสรภาพของใจ

และ เข้าร่วม workshop การสังเกตใจตัวเอง โดยกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา
หัวข้อ “ดูแล(ใจ) ผู้ดูแลเด็กพิเศษ”

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565
18.30-20.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting