ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 15 เรื่อง “เล่นเสี่ยงให้สนุก มุ่งระแวดระวัง”


ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก, ครู-อาจารย์ และผู้สนใจ
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 15
หัวข้อ “เล่นเรื่องใหญ่”
เรื่อง “เล่นเสี่ยงให้สนุก มุ่งระแวดระวัง”
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น.