เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


📣เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

♥️เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวก ร่วมกับการใช้นิทาน 101s

▶️เพื่อที่คุณพ่อ คุณแม่จะได้มีเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก ไว้ใช้ดูแลเด็ก ๆ

รายละเอียด
• เป็นหลักสูตรออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom
• พบกันทาง Zoom ทุกวันเสาร์ จำนวน 8 ครั้ง
• ครั้งละ 2 ช.ม. เวลา 9.30-11.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 080-8501129