อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน


อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
Nature-Based Education & Health Promotion” สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ  วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  และออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings

หมายเหตุ :
-ผู้ลงทะเบียนออนไซต์สามารถร่วมประชุมทางออนไลน์ได้ทุกวัน
-ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน zoom สามารถชม VDO ย้อนหลัง ภายใน 3 เดือน
-ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ฉบับ
-ผู้ลงทะเบียนออนไซต์จะได้รับประกาศนียบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกตาม workshop ที่เข้าร่วมออนไซต์


วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. ดูอัตราค่าลงทะเบียน
2. เปิด App ธนาคารที่ท่านมี
3. คลิกเลือกสแกนจ่าย
4. สแกน QR Code  ด้านล่างนี้ (บัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล)
5. ระบุจำนวนเงินค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องการ
(ออนไซต์วันที่ 10 พ.ค.  + ออนไลน์วันที่ 8-9 พ.ค. ราคา  1,200 บาท)   หรือ  (ออนไลน์ 3 วัน  ราคา 600 บาท)
6. ยืนยันการชำระเงิน
หมายเหตุ: ขอความกรุณาโอนเงินให้ถูกต้องตามจำนวน หากโอนผิดหรือโอนเกินไม่สามารถคืนเงินได้