คำเตือนของการปนเปื้อนกัญชาในอาหารและขนม


เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านสื่อสารมวลชนช่วยกรุณาเผยแพร่ข้อมูลคำเตือนของการปนเปื้อนกัญชาในอาหารและขนมโดยปราศจากคำเตือนอันตรายแก่เด็กสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร  แก่ครอบครัวนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองเด็กถ้วนหน้าทุกสัญชาติจากภัยยาเสพติดที่ทำลายสมองของเด็ก

สอบถามรายละเอียด
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.สถาบันเด็กฯ
โทร 081 6828772
นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
089 1070487
รอง ผอ.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณนุจนา กันแก้ว (เลขา ผอ.)
โทร 0846770594